Piegādes nosacījumi

PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

1.1.    Interneta veikalā https://pingpongshop.eu pasūtītās preces Pircējs saņem pie SIA “Firma Bauska”. Vai arī Pārdevējs veic preces piegādi uz Pircēja pasūtījumā norādīto piegādes adresi, ja tas tika sarunāts pasūtījuma noformēšanas brīdī un ir veikta piegādes apmaksa. Ja prece nav pieejama pārdevēja noliktavā, puses vienojas par piegādes laiku. Pirms pasūtījuma apmaksas, Pārdevējs informē Pircēju par preces pieejamību. Pircējs apmaksā pasūtījumu tikai ja piekrīt preces piegādes termiņiem.

1.2.    Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, ir apstiprināta preces pieejamība par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm un apmaksa par piegādi ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Klientam un paziņo par preces nodošanu kurjeram.

1.3.    Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

1.4.    Pirms preces saņemšanas SIA “Firma Bauska” noliktavā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.

1.5.    Pircējs preci SIA “Firma Bauska” veikalā saņem 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.

1.6.    Ja Pircējs nesaņem preci 1.5. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

1.7.    Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.